rolnictwo zrownowazone

Zrównoważone rolnictwo: jak dbać o ziemię i środowisko?

Postępujące zmiany klimatyczne są smutnym faktem. Przyczynia się do nich wiele nieodpowiedzialnych działań człowieka, takich jak m.in. emisja gazów cieplarnianych czy nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych. Odpowiedzią na problemy współczesnego świata jest zrównoważone rolnictwo. Na czym polega i w jaki sposób dba o środowisko? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest zrównoważone rolnictwo?

Rolnictwo zrównoważone to stosunkowo nowe pojęcie. Kryją się pod nim wszelkie działania ograniczające negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. Dąży ono do bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów – ziemi, gleby, wody, nawozów, środków ochrony roślin czy energii przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej.

Koncepcja ta jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata. Według prognoz, w ciągu następnych 25 lat populacja ludzkości zwiększy się o 2 mld. Jednocześnie intensywna eksploatacja naturalnych zasobów sprawia, że są one na wyczerpaniu. Celem zrównoważonego rolnictwa jest więc zoptymalizować produkcję żywności przy jednoczesnym poszanowaniu dla zasobów naturalnych.

Zrównoważone rolnictwo to idea dbająca także o interes gospodarstw rolnych. Nie doprowadzi ona do drastycznego wzrostu zysków, ale zapewni stabilność ekonomiczną oraz odporność na kryzysy gospodarcze w niestabilnych czasach. Koncepcja ta pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, a także zacieśnia współpracę z lokalną społecznością.

Jak dbać o środowisko poprzez zrównoważone rolnictwo?

Zrównoważone rolnictwo wykorzystuje wiele metod, które przyczyniają się do dbałości o środowisko. Jedną z nich jest efektywne wykorzystanie zasobów wodnych. W ramach tego typu działań rolnicy starają się optymalnie wykorzystywać zasoby wody glebowej oraz tej z nawadniania. Jest to szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych. Zadaniem rolnika jest oszczędnie gospodarować wodą, zwiększać retencyjność gleb i kontrolować zużycie.

W ramach rolnictwa zrównoważonego wykorzystuje się również system uprawy bezorkowej. Jest ona alternatywą dla uprawy tradycyjnej, która polega na unikaniu nadmiernego natleniania i przemieszczania się gleby. Praca polega na spulchnianiu powierzchni gleby, bez jej odwracania. Do poprawy jakości gleby przyczyniają się tutaj dżdżownice, których działania ją użyźniają.

Kolejnym celem, do którego dąży rolnictwo zrównoważone, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Tradycyjne rolnictwo emituje duże ilości gazów. Są to m.in. CO2, CH4 czy NOX). Można jednak to ograniczyć poprzez lepsze użytkowanie maszyn i urządzeń, dobre zarządzanie wykorzystaniem paliw, a także nawozami organicznymi.

Dodaj komentarz