czyszczenie zboza

Jak przebiega czyszczenie zbóż przed obróbką w młynie?

Czyszczenie zbóż to jeden z kluczowych procesów w młynarstwie, ponieważ pozwala na usunięcie zanieczyszczeń i obcych elementów, takich jak kamienie, piasek, plewy, nasiona chwastów i inne. W ten sposób zapobiega się zanieczyszczeniu mąki i zachowuje się jej jakość. Poniżej przedstawione zostaną kroki czyszczenia zbóż przed obróbką w młynie.

Przesiewanie

Przesiewanie to pierwszy etap procesu czyszczenia. Ziarna przechodzą przez sita o różnych rozmiarach oczek, które oddzielają ziarna od kamieni i innych obcych elementów. Sita umieszczone są jeden nad drugim, a ziarna przechodzą przez nie, zaczynając od sita o największych otworach. Ten proces jest powtarzany, aż do uzyskania pożądanego poziomu czystości ziarna.

Tłuczenie

Drugi etap to tłuczenie ziaren. Ziarna przechodzą przez tłuczki, które rozdrabniają kamienie, ziarna chwastów i resztki słomy. Tłuczki są ustawione pod kątem, dzięki czemu ziarna są uderzane i tłuczone, a kamienie i inne elementy przepuszczają się przez szczeliny.

Wietrzenie

Po przesiewaniu i tłuczeniu ziarna przepuszczane są przez wieże wietrzące. Proces ten polega na przepuszczeniu powietrza przez ziarna, które znajdują się w wieży. Elementy, takie jak słoma, kurz i niektóre nasiona chwastów, są lżejsze od ziarna i unoszą się na powierzchnię wieży, podczas gdy ziarna opadają na dno.

Magnetyzowanie

Ostatni etap czyszczenia polega na magnetyzowaniu ziarna. Ziarna przechodzą przez urządzenie magnetyczne, które wykorzystuje siłę magnetyczną do wychwytywania metali i innych obcych elementów. Urządzenie wykorzystuje silne magnesy, które przyciągają metalowe elementy, takie jak gwoździe, druty i skrawki metalu, a ziarna przepuszczają się przez niego bez przeszkód.

Dlaczego zboże powinno być oczyszczone przed obróbką w młynie?

Zboże powinno być oczyszczone przed obróbką w młynie, ponieważ obecność zanieczyszczeń może negatywnie wpłynąć na jakość mąki. Usuwanie nieczystości zapewnia lepszą wydajność młyna i przyczynia się do uzyskania produktów o wyższej jakości. Wysokiej jakości usługi oferuje Jakpol Młyn Jakub Ambroziak.

Dodaj komentarz